Ashihara Karate Organizationer idag

En karate stil definieras av vilken typ av kata som utövas. Utövar man Kyokushin kata`s tränar man stilen Kyokushin Kai, och om Goju-Ryu kata`s utövas tränar man stilen Goju-Ryu osv.

Förutom stil tillhörighet indelas även stilarna i olika organisationer. Det är allmänt känt att det finns ett flertal olika organisationer inom Kyokushin samt Goju-Ryu, detta gäller även för Shotokan, Wado-Ryu och Shito-Ryu samt övriga stora karatestilar spridda i världen.

Var och en av dessa organisationer existerar i dess fulla rätt och utövar karate inom sina respektive agendor, detta gäller även för Ashihara Karate.

Nedan är en lista på över existerande Internationella organisationer som utövar Ashihara Kata:

 • Enshin Karate International Organization med säte i Denver, USA.
 • Josui International Karate Organization med säte i Matsuyama, Japan.
 • Ashihara International Karate Organization (AIKO) med säte i Zuidlaren, Holland.
 • International Ashihara Karate Association (IAKA) med säte i ST.Petersburg, Russia.
 • Ashihara Karate International (AKI) med säte i Cape Town, South Africa.
 • Ashihara BudoKai med säte i Moskva, Russia
 • New International Karate Organization (NIKO) med säte i Matsuyama, Japan.
 • TSG-Ashihara International Karate med säte i Sverige.
 • Ashihara Karate Fudoshinryu med säte i Singapore.

Det kan mycket väl förekomma många fler organisationer som utövar Ashihara Karate i världen, läsare är mycket välkomna att skriva till sabaki@sabaki.dk så vi kan ta del av dem.

Jag är mest familjär med Josui International Karate Organization som leds av Kancho Hiroshi Harada från Matsuyama, Japan. Harada arbetade för avlidne Kancho Hideyuki Ashihara som instruktör på honbu dojo NIKO från 1987-1991. När Hideyuki Ashihara insjuknade i ALS, befordrades Harada till Chefs instruktör för NIKO med ansvar att ta hand om alla nationella som internationell ärenden inom NIKO. Harada skrev också biografin om Kancho Hideyuki Ashihara ”The Word of life” och instruerade ytterligare i 3 år för NIKO. När det blev tydligt för Harada att visionen och arvet av den avlidne ledaren för NIKO inte längre kunde utföras under de nya förhållandena inom NIKO, avgick Harada och bildade sin egen organisation Josui Karate.

Kombinationen från avlidne Hideyuki Ashihara och Harada`s starka vilja har visat sig vara en mycket bra kombination. Endast i Matsuyama finns idag 22 Josui Karate Dojo`s. Även till övriga dela av Japan sprids Josui Karate, och på senare år har många internationella klubbar anslutit sig till Haradas organisation.

Starka tillgångarna som Josui Karate International Organization står för är:

 1. Full kunskap om alla avancerade Ashihara Kata`s Goshin, Buki och Enshin.
 2. Ideell organisation, det finns inga avgifter för anslutning eller årliga.
 3. Josui säkrar tillgången till turneringar i Japan för alla medlemmar nationellt och internationella.
 4. Kancho Harada talar och skriver Engelska flytande och alla ärenden besvaras snabbt.
 5. Josui ledaren lever ett stillsamt och hälsorikt familjeliv i Matsuyama, och vilken bättre förebild för unga kan man finna.

Kancho Hiroshi Harada kan nås på mail: hiryu@cnc.e-catv.ne.jp

OSU, Shihan Jens Bjerrekaer, Viborg Karate School, Denmark.